Tag Archives: Xử lý nước thải làng nghề

Xử lý nước thải làng nghề là một trong những vấn đề trọng tâm để xử lý triệt để nguồn nước thải ô nhiễm hiện nay. Bên cạnh những lợi thế như ổn định đời sống cho người dân và tạo việc làm hơn 11 triệu dân thì nước thải làng nghề lại trở thành gánh nặng cho toàn xã hội.

Biện pháp xử lý nước thải làng nghề hiệu quả

  • Cần tích cực xây dựng các chương trình và hoạt động XLNT làng nghề tại cơ sở sản xuất hoặc trên các phương tiện truyền thông đại chúng nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.
  • Thay đổi nhận thức và ý thức cùng với thói quen sinh hoạt, sản xuất đối với người dân tại các làng nghề nhằm xây dựng môi trường nói không với ô nhiễm bằng các biện pháp thiết thực như trồng cây, bảo vệ rừng, thu gom và xử lý chất thải rắn đúng cách.
  • Cần khuyến khích và vận động nguồn đầu tư từ bên ngoài thông qua việc hỗ trợ vốn đầu tư và hoạt động xử lý nước thải tại các làng nghề thủ công truyền thống.
  • Cần đưa ra các quy định, quy chế và chính sách phù hợp nhằm thi hành và hỗ trợ hoàn thiện tiêu chuẩn về môi trường tại một số nhóm làng nghề cụ thể.
  • Áp dụng có hiệu quả đối với các quy định của Nhà nước về hệ thống tổ chức quản lý tài nguyên môi trường, đồng thời bồi dưỡng và tăng cường công tác xử lý nước thải sinh hoạt tại các làng nghề.
  • Khuyến khích và ứng dụng nhiều công nghệ kỹ thuật nhằm giảm tải tình trạng ô nhiễm bằng các công nghệ xử lý nước thải tại một số cơ sở sản xuất có quy mô nhỏ với đặc trưng vận hành đơn giản, ổn định, giảm chi phí và xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường đạt hiệu quả cao.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với công ty môi trường Hợp Nhất theo Hotline 0938 089 368 để được tư vấn miễn phí nhé!